Personuppgiftspolicy

1. Personuppgifter som samlas in

Vision Healthcare Nordic AB är ansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Vi samlar in och behandlar följande information om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Reservationer
 • Eventuella dialoger med kundservice
 • Eventuell köphistorik
 • Allmän information som adress, ålder och kön

för att kunna hantera kundrelationen. Informationen kommer att lagras så länge du har en kundrelation med oss. Vi är skyldiga att behålla en del av informationen även efter att kundrelationen upphör, till exempel är vi skyldiga att lagra vissa kategorier av information i samband med ekonomi/redovisning.

Redovisning

I enlighet med bokföringslagen är vi skyldiga att lagra viss information, inklusive dina betalningstransaktioner för tidigare beställningar, i sju år efter räkenskapsårets utgång. När du lägger en ny beställning accepterar du att vi kan använda viss bokföringsskyldig information om din betalningshistorik för att kontrollera att du inte har utestående förfallna fakturor från tidigare beställningar, innan vi godkänner din nya beställning.

Marknadsföring

När du lämnar dina personuppgifter vid beställning används dessa för att hantera din specifika förfrågan. Vi kommer också att använda informationen för att kommunicera med dig, samt anpassa vår tjänst. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation och brev om du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Efter avslutad kundrelation kommer vi att fortsätta lagra ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik för att kontakta dig via telefon, elektronisk kommunikation eller adresserad post med erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte har gjort en reservation för detta i reservationsregistret eller om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad.

2. Personuppgifter som behandlas

Den information som behandlas är personuppgifter som du har lämnat till oss.

Personuppgifter som du lämnar till oss: När du gör ett köp hos oss ger du oss personuppgifter. Detsamma gäller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller använder våra tjänster på vår hemsida och sociala medier eller utnyttjar din eventuella garanti, ångerrätt eller reklamation. De personuppgifter du lämnar till oss, och som vi behandlar, kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobiltelefon och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig: När du gör ett köp hos oss kommer vi att behandla information om köpet och din köphistorik. När du använder vår webbplats, ditt kundkonto eller våra sociala medier kommer vi också att behandla personuppgifter såsom information om din IP-adress, operativsystem.

3. Personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att använda underleverantörer för att hantera de personuppgifter som samlas in. Dessa underleverantörer kan vara belägna i Sverige eller utomlands. När vi använder sådana underleverantörer säkerställer vi att lämpliga avtalsenliga skyddsåtgärder implementeras i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vi kan också dela dina personuppgifter med företag i vår koncern eller med andra företag som arbetar med oss för de ändamål som nämns i avsnitt 1. Vi ansvarar för att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande regelverk genom interna koncernregler. Vi kan lämna ut din personliga information till andra där vi är skyldiga eller tillåtna att göra det enligt lag eller om du skickar oss något material som är olagligt.

4. Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation

Så länge du är kund hos oss och/eller medlem i vårt kundlojalitetsprogram PLUS kommer vi att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna som vi kommer att ge dig vid varje kommunikation.

5. Säkerhet

Alla personuppgifter lagras i en säker miljö. Vår webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknik. Detta är en av de mest avancerade säkerhetsteknikerna som för närvarande finns tillgänglig för onlinetransaktioner. Den krypterar all din personliga information så att den inte kan läsas som information över Internet.

6. Lagringstid

Om personuppgifter har behandlats som är felaktiga, ofullständiga eller som det inte är tillåtet att behandla kommer vi på eget initiativ eller på din begäran att korrigera eller radera de felaktiga uppgifterna.

Dina personuppgifter kommer att raderas/anonymiseras när det inte längre finns ett sakligt behov av att lagra dem hos oss, om inte andra bestämmelser kräver ytterligare lagring. Vi gör en bedömning av behovet av fortsatt lagring efter avslutad kundrelation.

Alla personuppgifter som inte längre är nödvändiga för att utföra syftet med lagringen kommer att raderas/anonymiseras. Fortsatt lagring av personuppgifter efter detta kommer antingen att baseras på laglig befogenhet eller samtycke från dig.

7. Kontakta oss

Personuppgiftslagen ger dig rätt att ställa frågor till oss om vilken typ av information vi har lagrat om dig, källan till denna information och hur denna information har använts. Du har rätt att få en kopia av de uppgifter vi har lagrat om dig och att begära att de uppgifter vi har raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Dessutom har du rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan juridisk person (dataportabilitet). En sådan begäran måste vara skriftlig och adresserad till adressen nedan. Om du vill uppdatera din information, ändra dina kommunikationspreferenser eller om du inte vill få marknadsföring från oss i framtiden, vänligen skicka en skriftlig begäran till:

 • Via e-post: [email protected]
 • Via telefon: 054-52 25 40
 • Via brev: Vision Healthcare Nordic AB, Box 2093, 663 12 Hammarö

8. Uppdateringar

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då. Detta kommer att göras för att möta förändringar i ramvillkor, kommersiella behov, eller för att tillgodose behoven hos våra kunder, marknadspartners och tjänsteleverantörer. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår hemsida och datum för ändringen kommer att visas så att du är medveten om när den senaste uppdateringen ägde rum.

9. Cookies