Personuppgiftspolicy

Behandlingsansvarig

Verkställande direktör är på vägnar av NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AB behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som lagras

Vi lagrar följande personuppgifter om våra kunder; Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, kön, födelsedatum. Vi lagrar dessutom köphistorik samt beteendemönster på vår webbsida, d.v.s. information om hur den enskilda kunden navigerar på sidan, när samtycke har getts till detta.

Syfte med behandlingen

Vi behandlar informationen för att kunna genomföra våra skyldigheter efter avtal med dig. Vi använder också informationen för att kunna ge dig information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon, SMS och brevutskick. Vi använder köphistorik och beteendemönster på webbsidan för att kunna ge rekommendationer och reklam som är anpassad varje enskild individ.

Som en del av marknadsföringen utförs det tillfälliga analyser baserat på din kundinformation. Med hjälp av specifika kriterier väljs det ut vilka personer marknadsföringen ska riktas mot. Dessa kriterier är senast företagna inköp, antal inköp, betalningssätt, utestående belopp, ålder, kön och postnummer.

Grunden för behandling

Information om namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling finns i dataskyddsförordningen, artikel 6 (1 b). Där du har samtyckt till det används också uppgifterna till att ge dig information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling finns i dataskyddsförordningen, artikel 6 (1 a). Du kan när som helst tacka nej till att få sådan information från oss.
Där du har samtyckt till det används köphistorik och beteendemönster till att ge dig rekommendationer och reklam speciellt anpassat för dig som användare. Underlag för denna behandling finns i dataskyddsförordningen, artikel 6 (1 a). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan användning.

Inhämtning av personuppgifter

Alternativ 1: Vi lagrar personuppgifterna du har uppgett på våra webbsidor i samband med ditt köp.
Alternativ 2: Vi lagrar de personuppgifter du har uppgett våra anställda i samband med ditt köp.
Vi använder informationskapslar/cookies på våra webbsidor när det har samtyckts till det, för att ge dig som besöker webbsidan bästa möjliga kundupplevelse och service. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av informationskapslar (cookies).

Läs mer om användning av informationskapslar/cookies här

Utlämning av uppgifter till tredje part

För att kunna uppfylla våra skyldigheter efter avtalet, utlämnas nödvändiga uppgifter till våra samarbetspartner inom olika branscher, t.ex. fraktbolag, försäkringsbolag, inkassoföretag, företag som efter avtal med oss sköter den tekniska eller administrativa verksamheten av våra tjänster.

Radering av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter i enlighet till gällande lagstiftning och har vid alla tidpunkter åtgärder för att säkerställa kraven för sekretess, tillgänglighet och integritet.

Dina personuppgifter lagras bara så länge vi har ett sakligt och legitimt behov för detta, och under alla omständigheter inte längre än gällande lagstiftning vid varje tidpunkt. När vi inte längre har ett sakligt och legitimt behov för lagring av personuppgifterna, så kommer de att raderas eller anonymiseras.

Rättigheter för den registrerade

Vi behandlar din personliga information i enlighet med dataskyddsförordningen och gällande lagar. Du har rätt att få insyn, flytta, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Klagomål avseende behandling av personuppgifter som är i strid med reglerna kan anmälas till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud som ser till att dataskyddsförordningens regler om behandling av personuppgifter följs.

Informationssäkerhet

Vi säkerställer dina personuppgifter vid både fysisk och virtuell åtkomst- och tillkomstkontroll, samt vid eventuell kryptering av känsliga delar av angivna uppgifter.

Kontaktinformation

Eventuella förfrågningar om vilka uppgifter som är registrerade, rättelser, utlämning och radering riktas till vår kundtjänst och skickas helst skriftligen till en av följande adresser:
E-post: [email protected]
NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AB
Box 2093, 663 12 Hammarö

Cookies